De 6 versnellingen

Projecten kunnen meestal echt sneller en beter. Procap onderzocht in een groot aantal gebiedsontwikkelingen, infrastructuur- en vastgoedprojecten welke factoren het tempo in projecten bepalen. Door soepel te schakelen tussen de 6 versnellingen van Procap verkort je de doorlooptijd van projecten.Veel organisaties hebben veel projecten op hun wensenlijst staan. Tijd en capaciteit zijn echter beperkt. En ook de markt legt beperkingen op. Sommige projecten dragen veel bij aan beleidsdoelen maar kosten geld. Anderen leveren juist  geld op. Sommige projecten moeten snel. Anderen vragen juist geduld.  Organisaties die alles tegelijk willen krijgen niets. Het gaat om het maken van keuzes. Wat nu en wat later? Alleen wie kiest krijgt resultaat.


Ruimtelijke projecten worden gerealiseerd in samenwerking met veel verschillende opdrachtnemers. Die marktpartijen komen tot de beste prestaties en resultaten onder duidelijke en krachtige aansturing. Opdrachtgevers moeten weten wat ze willen en weten hoe ze dit  bewerkstelligen. Dat vraagt om professionele vraagspecificatie, om eenduidige contractering en professioneel projectmanagement.


Om een project te realiseren moet een groot aantal procedures worden doorlopen. Elk met eigen voorwaarden en inspraak- en beroepsprocedures. Heel vaak ten onrechte krijgen deze de schuld van vertragingen. Goed proceduremanagement en stroomlijning in communicatie en inspraak voorkomen dit. Publiek-publieke samenwerking is daarbij een randvoorwaarde. Procedures kunnen  in plaats van hindernissen dan instrumenten worden om de projectdoelen te bereiken.


Wakker liggen van projecten is goed.  Projecten hebben persoonlijke betrokkenheid nodig: van opdrachtgevers, projectmanagers, ontwerpers, bouwers, gebruikers.. Mensen maken van een abstract project een levend geheel. De mix van betrokkenheid, daadkracht en expertise brengt projecten dichterbij. Boegbeelden zijn onmisbaar.


Ook het primaire proces in project kan vaak veel sneller. Zowel in het voortraject, in het ontwerpproces als in de uitvoering zijn, onder andere door technische innovaties, aanzienlijke versnellingen mogelijk. Maar dan moet daar wel op gestuurd worden. Door bijvoorbeeld niet alleen op prijs te contracteren, maar vooral op aanpak en tempo. Of door extra te investeren in versnellingsmaatregelen.


Het is overduidelijk dat de traditionele aanpak van projecten vaak niet de snelste is. Ieder project vraagt om een specifieke aanpak om er het maximale uit te halen: in resultaat maar ook in tempo. Vaak moeten nieuwe wegen bewandeld worden om de ambities waar te maken: procesinnovatie. Dat vraagt om creativiteit, lef en kennis bij opdrachtgevers en projectmanagers, maar bovenal om draagvlak bij alle betrokkenen.